Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
wwgap.net

very fatal error

Recommended Posts

Code: ACCESS_VIOLATION
Tried to read address 00000008
Flags: 00000000
Address: 00492fda

Windows NT 5.1 Build 2600 Service Pack 1

GS=0000 FS=0038 ES=0023 DS=0023
EAX=00000000 EBX=7ffdf000 ECX=00000000 EDX=0062fc28
ESI=000000f8 EDI=631af1ab
EBP=0012fa74 EIP=00492fda ESP=0012fa70 CS=001b SS=0023
EFlags=00010293
CF+ PF- AF+ ZF- SF+ TF- IF+ DF- OF- NT- RF+ VM- AC- VI- VP-

FPU State:
ControlWord=027f StatusWord=4021 TagWord=ffff
ErrorOffset=00576911
ErrorSelector=032b001b
DataOffset=0012fa90
DataSelector=ffff0023
Cr0NpxState=00000000

MM0=00005fee0f0566fb
MM1=0000000000060010
MM2=8f669bf5efe5edfd
MM3=83a09d0000000000
MM4=0000000000000000
MM5=000000f8631af1ab
MM6=0012fa7400000000
MM7=000000230012fa70

Running threads:
0000057c at 00492fda*
000005ec
00000750
000002bc
00000264
00000628
00000794
00000498
00000470

Loaded modules:
00400000 - 00762fff *skulltag.exe
77f50000 - 77ff6fff ntdll.dll
77e60000 - 77f45fff kernel32.dll
77d40000 - 77dc5fff USER32.dll
77c70000 - 77caffff GDI32.dll
77dd0000 - 77e5cfff ADVAPI32.dll
78000000 - 78085fff RPCRT4.dll
763b0000 - 763f4fff comdlg32.dll
63180000 - 631e4fff SHLWAPI.dll
77c10000 - 77c62fff msvcrt.dll
71950000 - 71a33fff COMCTL32.dll
773d0000 - 77bc1fff SHELL32.dll
771b0000 - 772d0fff ole32.dll
71ad0000 - 71ad7fff WSOCK32.dll
71ab0000 - 71ac3fff WS2_32.dll
71aa0000 - 71aa7fff WS2HELP.dll
76b40000 - 76b6bfff WINMM.dll
10000000 - 10086fff fmod.dll
77be0000 - 77bf3fff MSACM32.dll
5ad70000 - 5ada3fff uxtheme.dll
76f50000 - 76f57fff wtsapi32.dll
76360000 - 7636efff WINSTA.dll
76f90000 - 76f9ffff Secur32.dll
51080000 - 510d5fff dsound.dll
77c00000 - 77c06fff VERSION.dll
72d20000 - 72d28fff wdmaud.drv
72d10000 - 72d17fff msacm32.drv
77bd0000 - 77bd6fff midimap.dll
5ef80000 - 5ef83fff KsUser.dll
76fd0000 - 77047fff CLBCATQ.DLL
77120000 - 771aafff OLEAUT32.dll
77050000 - 77114fff COMRes.dll
6ce10000 - 6ce44fff dinput8.dll
688f0000 - 688f8fff HID.DLL
76670000 - 76756fff SETUPAPI.DLL
51000000 - 51046fff ddraw.dll
73bc0000 - 73bc5fff DCIMAN32.dll

Bytes near EIP:
00492fca: cc cc cc cc cc cc 55 8b ec 51 89 4d fc 8b 45 fc
00492fda: 8b 48 08 8b 55 08 89 0a 8b 45 08 8b e5 5d c2 04
00492fea: 00 cc cc cc cc cc 55 8b ec 83 ec 08 53 56 57 89

Skulltag version 0.95b

Command line:
F:\games&Program\doom\skulltag.exe
IWAD: doom2.wad

Current map: MAP01

viewx = 53037133
viewy = -4471013
viewz = 16515072
viewangle = 968884224

Possible call trace:
00492fda BOOM
004f4f83 call 00492fd0
004f4e0b call 004f4f55
0042940c call 004291c2
0042bc19 call 004f4df3
0042a344 call 00429401
0045bbc0 call 00404da0
0042ef7c call 0042b6f5
0043fdb7 call 0042ef0d
0042b4f8 call 0043faa4
004decdb call 00404da0
0042616b call 0042af95
00427d98 call 0042605f
0040e1f2 call 00577ac0
0040e1f2 call 00577ac0
0040e285 call 0040e1e5
004e1fdb call 0040e268
0040d509 call 0044c88c
004df543 call 00426c81
0057b87e call [0058a098]
005769c9 call 0057b86b
00588000
004df9b9 call 004df089
0055e69c call 00576626
0057a7d5 call 004df940
0057a6f5

Stack Contents:
0012fa70: 00000000 0012fa90 004f4f83 0012fa8c ·········OO·····
0012fa80: 00624000 0012fac0 0062fc28 000000f8 ·@b·····(·b·····
0012fa90: 0012fac8 004f4e0b 0012fac4 00e15982 ·····NO······Y··
0012faa0: 0062fc28 00624000 00000002 000000f8 (·b··@b·········
0012fab0: 0012fb04 0042940c 00000000 00000000 ······B·········
0012fac0: 00e15984 00000001 0012fb4c 0042bc19 ·Y······L·····B·
0012fad0: 000000f8 00000000 0012faf8 00000000 ················
0012fae0: 00000000 00000014 0012fb6c 00000018 ········l·······
0012faf0: 00000001 00002020 00000000 00000006 ···· ··········
0012fb00: 00000001 0012fbb4 0042a344 000000f8 ········D·B·····
0012fb10: 0012fb20 0062d7e0 005d7a80 00000000 ·····b··z]·····
0012fb20: 00000022 00000021 000000ae 000000ad "···!···········
0012fb30: 00000001 0062e4b0 00000002 0045bbc0 ······b·······E·
0012fb40: 0012fb00 0807f8d0 00000000 0012fb70 ············p···
0012fb50: 0042ef7c 00000000 00000022 00000000 |·B·····"·······
0012fb60: 00000018 0807f8d1 00000001 0807f8d1 ················
0012fb70: 0012fbb4 0043fdb7 00000000 631af1ab ······C········c
0012fb80: 000000f8 00000000 00e598ac 00002021 ············! ··
0012fb90: 0000202a 0062fc2e 00624000 e36f79a1 * ··.·b··@b··yo·
0012fba0: 00002020 00000200 00000000 00000022 ··········"···
0012fbb0: 00000000 0012fc00 0042b4f8 00000000 ··········B·····
0012fbc0: 00d52c70 00002021 00000000 00000001 p,··! ··········
0012fbd0: 00d49100 00000001 00000001 00000001 ················
0012fbe0: 05eeea96 0000000c 01adeec4 00000000 ················
0012fbf0: 00d52c00 0072e3f8 0012fc00 004decdb ·,····r·······M·
0012fc00: 0012fc30 0042616b 631af1ab 000000f8 0···kaB····c····
0012fc10: 7ffdf000 00000001 00000001 00000001 ···············
0012fc20: 0012fc08 0012fde8 00585622 00000000 ········"VX·····
0012fc30: 0012fdf4 00427d98 000000f8 00d491a0 ·····}B·········
0012fc40: 00610050 006b0063 00310020 c2b10000 P·a·c·k· ·1·····
0012fc50: 0058f760 00c86a20 2ef79936 00c86a20 `·X· j··6··. j··
0012fc60: 00c86a20 00c86a20 00d491a0 00d491a0 j·· j··········
0012fc70: b5de0cdb 11590cdd 84663c23 7de0ee6f ······Y·#<f·o··}
0012fc80: 00c86a20 00c86a20 00c86a20 00c86a20 j·· j·· j·· j··
0012fc90: 00c86a20 00c86a20 00c86a20 00c86a20 j·· j·· j·· j··
0012fca0: ae6f0663 0aff4fcc ced2fec2 0058f70c c·o··O········X·
0012fcb0: 87134340 183a05a2 7ee018d0 2b8aec4d @C····:····~M··+
0012fcc0: 0cccacaf 6d6f6f44 7475412e 616f6c6f ····Doom.Autoloa
0012fcd0: 6d610064 6f6f642f 6e612f6d 6e756f6e d·am/doom/announ
0012fce0: 00726563 ef542f09 ac9e1351 55de1355 cer··/T·Q···U··U
0012fcf0: c59eca1d 913cc15c b97e6235 506f0c3d ····\·<·5b~·=·oP
0012fd00: 9ff79181 c87335d9 0ff543fb 169609dd ·····5s··C······
0012fd10: b1cd3338 b6abb21c de938995 00000002 83··············
0012fd20: 0040e1f2 0012fd38 00000002 0040e1f2 ··@·8·········@·
0012fd30: 0012fd44 0040e285 0012fd50 00000000 D·····@·P·······
0012fd40: 00000013 0012fdf4 004e1fdb 0059c530 ··········N·0·Y·
0012fd50: 0012fd74 00000a28 00000002 0059c568 t···(·······h·Y·
0012fd60: 00000094 00000005 00000001 00000a28 ············(···
0012fd70: 00000002 76726553 20656369 6b636150 ····Service Pack
0012fd80: 77003120 772bb638 771c453f 00000000 1·w8·+w?E·w····
0012fd90: 8007000e 00159620 771b449c 00000000 ···· ····D·w····
0012fda0: 00000000 771ce3f3 0072ea88 00000001 ·······w··r·····
0012fdb0: 0012fdf0 0040d509 0058c268 00000001 ······@·h·X·····
0012fdc0: 000000f8 00000278 00000000 00c86a20 ····x······· j··
0012fdd0: 00000000 00d491a0 00000000 00000000 ················
0012fde0: 00000000 00000000 0012fef8 00585646 ············FVX·
0012fdf0: ffffffff 0012ff04 004df543 631af1ab ········C·M····c
0012fe00: 00000000 7ffdf000 00000001 00000001 ···············
0012fe10: 00000000 00400000 0012fe5c 77fa88f0 ······@·\······w
0012fe20: 00000008 00000223 77f58a3a 00000008 ····#···:··w····
0012fe30: 00000233 00001118 0000021f 00c66e30 3···········0n··
0012fe40: 000011a8 631af1ab 00000010 00000020 ·······c···· ···
0012fe50: 631af1ab 0000000e 7ffdf000 00000020 ···c······· ···
0012fe60: 631af1ab 0000000e 7ffdf000 fffffdff ···c···········
0012fe70: 000001b1 0057b87e 0075c058 0012fec8 ····~·W·X·u·····
0012fe80: 005769c9 00000009 00000008 000001af ·iW·············
0012fe90: 631af1ab 005cbd94 00c6ec00 00000d88 ···c··\·········
0012fea0: 76f51d80 77e754a3 00588000 00400000 ···v·T·w··X···@·
0012feb0: 00000001 00400000 00400100 00000020 ······@···@· ···
0012fec0: 0000105a 004001f8 77e60000 0000017e Z·····@····w~···
0012fed0: 000001a0 00000001 000f4240 00000000 ········@B······
0012fee0: 00000000 0000026e 0000017e 0000026e ····n···~···n···
0012fef0: 00000276 0012fdfc 0012ff24 00586c40 v·······$···@lX·
0012ff00: 00000000 0012ff34 004df9b9 631af1ab ····4·····M····c
0012ff10: 00000000 7ffdf000 0055e69c 0012ff0c ·········U·····
0012ff20: 0012f698 0012ffb0 0057a048 0059bd30 ········H·W·0·Y·
0012ff30: 00000000 0012ffc0 0057a7d5 00400000 ··········W···@·
0012ff40: 00000000 00152335 00000001 631af1ab ····5#·········c
0012ff50: 80000002 7ffdf000 81ff4000 00152335 ········@··5#··
0012ff60: 00000000 00000044 00153e58 00153358 ····D···X>··X3··
0012ff70: 00153eb8 00000000 00000000 00000000 ·>··············
0012ff80: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
0012ff90: 00000401 00000001 00000000 00000000 ················
0012ffa0: 00010001 00000000 0012ff4c e1bd31f0 ········L····1··
0012ffb0: 0012ffe0 0057a048 005c4590 00000000 ····H·W··E\·····
0012ffc0: 0012fff0 77e814c7 631af1ab 80000002 ·······w···c····
0012ffd0: 7ffdf000 f22d3cf0 0012ffc8 80534504 ····<-······ES·
0012ffe0: ffffffff 77e94809 77e91210 00000000 ·····H·w···w····
0012fff0: 00000000 00000000 0057a6f5 00000000 ··········W·····

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×