Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Carnevil

Skulltag v0.95g Bug Report Thread

Recommended Posts

*gives this to Carn*

Code: ACCESS_VIOLATION
Tried to read address ffffffff
Flags: 00000000
Address: 00593bc8

Windows 9x 4.10 Build 67766222

GS=0000 FS=0f37 ES=0167 DS=0167
EAX=00005c00 EBX=0000005c ECX=00000001 EDX=00000001
ESI=000000f8 EDI=00000000
EBP=009cf828 EIP=00593bc8 ESP=009cf7bc CS=015f SS=0167
EFlags=00010202
CF- PF- AF- ZF- SF- TF- IF+ DF- OF- NT- RF+ VM- AC- VI- VP-

FPU State:
ControlWord=027f StatusWord=4032 TagWord=ffff
ErrorOffset=00592621
ErrorSelector=077d015f
DataOffset=009cf534
DataSelector=ffff0167
Cr0NpxState=0000000a

MM0=0000000000000000
MM1=000000ff00ff00ff
MM2=800000eaac7a2000
MM3=0000000000000000
MM4=000000000000000a
MM5=000000f800000000
MM6=009cf82800005c00
MM7=00000167009cf7bc

Running threads:
fff8b0d5 at 00593bc8*
fff8c915
fff8b8bd
fff8bd29

Loaded modules:
baaa0000 - baafafff DDRAW.DLL
7a0e0000 - 7a146fff SETUPAPI.DLL
7f860000 - 7f86afff CFGMGR32.DLL
7fe70000 - 7fe78fff WINSPOOL.DRV
bfe80000 - bfe85fff LZ32.DLL
7db50000 - 7db57fff HID.DLL
70000000 - 7003afff DINPUT8.DLL
5ef80000 - 5ef83fff KSUSER.DLL
bfee0000 - bfee4fff NTDLL.DLL
7fc20000 - 7fc2dfff MPR.DLL
beaf0000 - beb64fff DSOUND.DLL
bfe90000 - bfe95fff VERSION.DLL
01aa0000 - 01ab2fff MOUSEDLL.DLL
00400000 - 00797fff *SKULLTAG.EXE
10000000 - 10090fff FMOD.DLL
7c210000 - 7c228fff MSACM32.DLL
bfe10000 - bfe1ffff WINMM.DLL
78810000 - 78819fff WSOCK32.DLL
7b120000 - 7b134fff MSWSOCK.DLL
78860000 - 78871fff WS2_32.DLL
70200000 - 70276fff WININET.DLL
7f9a0000 - 7f9bdfff TAPI32.DLL
70100000 - 70151fff RPCRT4.DLL
78850000 - 78855fff WS2HELP.DLL
78000000 - 78045fff MSVCRT.DLL
65f00000 - 65fc0fff OLE32.DLL
7fe40000 - 7fe6cfff COMDLG32.DLL
7fce0000 - 7fe35fff SHELL32.DLL
bfb70000 - bfbfdfff COMCTL32.DLL
70bd0000 - 70c1bfff SHLWAPI.DLL
bff50000 - bff60fff USER32.DLL
bff20000 - bff45fff GDI32.DLL
bfea0000 - bfeaffff ADVAPI32.DLL
bff70000 - bffe2fff KERNEL32.DLL

Bytes near EIP:
00593bb8: d8 c1 e0 08 8b 54 24 08 f7 c2 03 00 00 00 74 13
00593bc8: 8a 0a 42 38 d9 74 d1 84 c9 74 51 f7 c2 03 00 00
00593bd8: 00 75 ed 0b d8 57 8b c3 c1 e3 10 56 0b d8 8b 0a

Skulltag version 0.95g

Command line:
C:\DOOM2\SKULLTAG.EXE
IWAD: doom2.wad

Not in a level.

Possible call trace:
00593bc8 BOOM
00433275 call 00593bb0
00430b17 call 004331b3
0042e61c call 0042e3d2
004f74f0 call [eax+0x2c]
0042b040 call 0042dda0
0042eb9e call 0042e611
004344dc call 00430930
0044586c call 0043446d
00430733 call 0044553f
0053ca85
005a0f08
0042b34d call 004301a2
0042cfff call 0042b20e
0040f410 call 00592740
0040f410 call 00592740
0040f4a3 call 0040f403
004f412b call 0040f486
004f1651 call 0042bec2
005a4000
004f1ac9 call 004f1189
005793d0 call 00591f4a
005960b5 call 004f1a50
00595fd5

Stack Contents:
009cf7bc: 008c0000 00433275 00000001 0000005c ····u2C·····\···
009cf7cc: 000000f8 00000000 00000040 009cf9e0 ········@·······
009cf7dc: 00000000 00000003 001c671c 00000000 ·········g······
009cf7ec: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf7fc: 00000000 00000000 0000015f bff9e937 ········_···7···
009cf80c: 00000000 009cf800 00656858 00000000 ········Xhe·····
009cf81c: 00000000 00f01deb 00000001 009cf9c0 ················
009cf82c: 00430b17 00000001 000000f8 000000f8 ··C·············
009cf83c: 008c0000 00000000 baab7219 00000004 ·········r······
009cf84c: 009cf9e0 00000008 008c0000 c87b8400 ··············{·
009cf85c: 00000004 00000000 8390832c 83908074 ········,···t···
009cf86c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf87c: 838075a4 00000000 00000000 c87b8400 ·u············{·
009cf88c: 87d55400 c87b8400 8390832c 83808c70 ·T····{·,···p···
009cf89c: 83808dfc 00000000 00000000 b00b2830 ············0(··
009cf8ac: 00000000 00000000 1000c238 00000000 ········8·······
009cf8bc: 00080000 04020441 00000000 b00b2830 ····A·······0(··
009cf8cc: b00b2830 83808de0 00000003 00000001 0(··············
009cf8dc: 83808f4c 00000000 00000000 000000f8 L···············
009cf8ec: 008c0000 00000000 8390832c 8390832c ········,···,···
009cf8fc: 83908074 00000000 00000000 00000000 t···············
009cf90c: 83808d48 83808c70 83808de0 009cf834 H···p·······4···
009cf91c: ffffffff 000000f8 009cf978 0042e61c ········x·····B·
009cf92c: ffffffff 009cf96c 004f74f0 83808de0 ····l····tO·····
009cf93c: 00000000 00000009 000000f8 00d05054 ············TP··
009cf94c: 00000000 00000000 00000140 8000138a ········@·······
009cf95c: 000000c8 00000000 000000f8 008c0000 ················
009cf96c: 009cfa74 0042b040 00000500 009cfa28 t···@·B·····(···
009cf97c: 0042eb9e 000000f8 01571344 013f7f4a ··B·····D·W·J?·
009cf98c: 013f7f53 00000003 013f8040 00000000 S?·····@·?·····
009cf99c: 17c70d3f 0c700f07 89e00012 000116cf ?·····p·········
009cf9ac: 89ca0f07 bff7b9b6 81671200 00f01de0 ··········g·····
009cf9bc: 00000000 009cf9e4 004344dc 00000000 ·········DC·····
009cf9cc: 00000001 00000000 00000008 00f01dfd ················
009cf9dc: 0000001d 00f01de1 009cfa28 0044586c ········(···lXD·
009cf9ec: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf9fc: 00000000 009cfa48 00000581 00656846 ····H·······Fhe·
009cfa0c: 0064a9e8 0dbc2705 00000000 00000000 ··d··'··········
009cfa1c: 00000000 00000001 00000003 009cfa74 ············t···
009cfa2c: 00430733 00000000 00000000 000003d6 3·C·············
009cfa3c: 00000000 00000001 00000000 00000001 ················
009cfa4c: 00000001 00000001 00d05054 009cfa6c ········TP··l···
009cfa5c: 0053ca85 00000000 0063eb00 009cfa9c ··S·······c·····
009cfa6c: 005a0f08 ffffffff 009cfaa8 0042b34d ··Z·········M·B·
009cfa7c: 00000000 000000f8 008c0000 00000000 ················
009cfa8c: 00000000 005ab844 000003d5 009cfa7c ····D·Z·····|···
009cfa9c: 009cfc60 005a0f12 00000000 009cfc6c `·····Z·····l···
009cfaac: 0042cfff 000000f8 00efb010 00000000 ··B·············
009cfabc: ffff0000 00000003 000019b8 005aba58 ············X·Z·
009cfacc: 00e2a2f0 bff7186d 00e2a2f0 00e2a2f0 ····m···········
009cfadc: 00e2a2f0 00efb010 00efb010 00000000 ················
009cfaec: 092717fc 000007b0 00000000 00e2a2f0 ··'·············
009cfafc: 00e2a2f0 00e2a2f0 00e2a2f0 00e2a2f0 ················
009cfb0c: 00e2a2f0 00e2a2f0 00e2a2f0 27c70000 ···············'
009cfb1c: 00000000 80000000 005aba04 88000000 ··········Z·····
009cfb2c: 3f8f0000 0000c05c bff55d2f 009cfb55 ···?\···/]··U···
009cfb3c: 6d6f6f44 7475412e 616f6c6f 636e0064 Doom.Autoload·nc
009cfb4c: 17007265 81e6e3ec 009cfd70 bff726c4 er······p····&··
009cfb5c: bff55d1a 009c7000 00000000 8167dffc ·]···p········g·
009cfb6c: 00000001 80003088 00000000 00000001 ·····0··········
009cfb7c: 008c0000 009cfbb8 65f2b1cc 00000000 ···········e····
009cfb8c: 00000000 bff713e2 00000002 0040f410 ··············@·
009cfb9c: 009cfbb0 00000002 0040f410 009cfbbc ··········@·····
009cfbac: 0040f4a3 009cfbc8 00000000 00000006 ··@·············
009cfbbc: 009cfc6c 004f412b 005b8c38 009cfbec l···+AO·8·[·····
009cfbcc: 000007ce 00000001 005b8c80 00000094 ··········[·····
009cfbdc: 00000004 0000000a 040a07ce 00000001 ················
009cfbec: 00000020 00000000 00000000 00000000 ···············
009cfbfc: 65f01768 00000000 0000000c 65f00000 h··e···········e
009cfc0c: 00000000 00000000 00000002 00000000 ················
009cfc1c: 65f2ea24 009cfc30 65f2e8df 65f2e218 $··e0······e···e
009cfc2c: bff7b9b6 816717cc 00000002 65f2b969 ······g·····i··e
009cfc3c: 00fb3318 00000000 00e2a2f0 00000000 ·3··············
009cfc4c: 00efb010 00000000 00000000 00000000 ················
009cfc5c: 00000000 009cfd70 005a0f4c ffffffff ····p···L·Z·····
009cfc6c: 009cfd7c 004f1651 00000000 00000000 |···Q·O·········
009cfc7c: 008c0000 00d0c29c bff7a391 00000000 ················
009cfc8c: 00400000 8166f7b0 00000000 00000000 ··@···f·········
009cfc9c: 008c0000 00d0b038 00000000 00000000 ····8···········
009cfcac: 81671694 00001264 c15baf70 009cfcd8 ··g·d···p·[·····
009cfcbc: bff7a0fe bff7e306 00d00000 00000000 ················
009cfccc: 0000000e 009cfd10 00000a58 00000010 ········X·······
009cfcdc: 00d05040 8167e3ac 00000000 c1402440 @P····g·····@$@·
009cfcec: 00000000 009cfd10 bff741fb bffc9490 ·········A······
009cfcfc: bff84ee3 bffc9490 8167e3ac 00000001 ·N········g·····
009cfd0c: 00000007 009cfd60 bff8ddab 8167dffc ····`·········g·
009cfd1c: 00000000 005a4000 00400000 00000001 ·····@Z···@·····
009cfd2c: 00400000 00400100 00000002 0000105a ··@···@·····Z···
009cfd3c: 004001f8 bff70000 0000017e 00000199 ··@·····~·······
009cfd4c: 00000001 0000ffff 00000000 00000000 ················
009cfd5c: 0000026e 0000017e 0000026e 00000276 n···~···n···v···
009cfd6c: 009cfc74 009cfd9c 005a2870 00000000 t·······p(Z·····
009cfd7c: 009cfdac 004f1ac9 00000000 00000000 ······O·········
009cfd8c: 008c0000 005793d0 009cfd84 009cf5ec ······W·········
009cfd9c: 009cfe28 00595928 005b8438 00000000 (···(YY·8·[·····
009cfdac: 009cfe38 005960b5 00400000 00000000 8····`Y···@·····
009cfdbc: 8164d92c 00000001 00000000 8167dffc ,·d···········g·
009cfdcc: 008c0000 00000000 8164d92c bffc9490 ········,·d·····
009cfddc: 00000044 00000000 00000000 00000000 D···············
009cfdec: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfdfc: 00000000 00000000 00000000 00000401 ················
009cfe0c: 00000001 00000000 00000000 000011a2 ················
009cfe1c: 00000000 009cfdc4 8167dffc 009cff68 ··········g·h···
009cfe2c: 00595928 005e6970 00000000 009cff78 (YY·pi^·····x···
009cfe3c: bff8b537 00000000 8167dffc 008c0000 7·········g·····
009cfe4c: 6c756b53 6761746c 45584500 00000000 Skulltag·EXE····
009cfe5c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe6c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe7c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe8c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe9c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfeac: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfebc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfecc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfedc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfeec: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfefc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff0c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff1c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff2c: 00000000 00000000 00000000 009cff6c ············l···
009cff3c: 8160b050 81673cdc c15baf70 009cff6c P·`··<g·p·[·l···
009cff4c: 00595fd5 bff7b317 00000000 8167e01c ·_Y···········g·
009cff5c: 0f260000 009cfe40 008c0000 ffffffff ··&·@···········
009cff6c: bffbfe14 bff79138 00000000 009cfff4 ····8···········
009cff7c: bff8b3e9 8167e3ac 8167dffc 00000008 ······g···g·····
009cff8c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff9c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffac: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffbc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffcc: 00000000 0002ffff 0000f29c 009ce000 ················
009cffdc: 009d0000 00000000 ffffffff 816756a8 ·············Vg·
009cffec: 00000000 350f0f26 83c5afec bff89dac ····&··5········
009cfffc: 00000000 ····

Share this post


Link to post

Code: ACCESS_VIOLATION
Tried to read address 00000018
Flags: 00000000
Address: 004796a0

Windows NT 5.1 Build 2600 Service Pack 1

GS=0000 FS=0038 ES=0023 DS=0023
EAX=0c340000 EBX=7ffdf000 ECX=00000000 EDX=00000000
ESI=00002c27 EDI=00000000
EBP=0012f9dc EIP=004796a0 ESP=0012f954 CS=001b SS=0023
EFlags=00010202
CF- PF- AF- ZF- SF- TF- IF+ DF- OF- NT- RF+ VM- AC- VI- VP-

FPU State:
ControlWord=027f StatusWord=0020 TagWord=ffff
ErrorOffset=00592621
ErrorSelector=045f001b
DataOffset=0012f940
DataSelector=ffff0023
Cr0NpxState=00000000

MM0=0000000000000000
MM1=0000000000000000
MM2=0000000000000000
MM3=8585e266ec480000
MM4=0000000000000000
MM5=00002c2700000000
MM6=0012f9dc0c340000
MM7=000000230012f954

Running threads:
00001bc4 at 004796a0*
00001994
00001c20
00001dbc
0000106c
00001afc
00001a54
00001e4c
000019e4

Loaded modules:
00400000 - 00797fff *skulltag.exe
77f50000 - 77ff6fff ntdll.dll
77e60000 - 77f45fff kernel32.dll
77d40000 - 77dcbfff USER32.dll
77c70000 - 77caffff GDI32.dll
77dd0000 - 77e5cfff ADVAPI32.dll
78000000 - 78085fff RPCRT4.dll
763b0000 - 763f4fff comdlg32.dll
70a70000 - 70ad4fff SHLWAPI.dll
77c10000 - 77c62fff msvcrt.dll
71950000 - 71a33fff COMCTL32.dll
773d0000 - 77bc1fff SHELL32.dll
771b0000 - 772d0fff ole32.dll
71ad0000 - 71ad7fff WSOCK32.dll
71ab0000 - 71ac3fff WS2_32.dll
71aa0000 - 71aa7fff WS2HELP.dll
76b40000 - 76b6bfff WINMM.dll
10000000 - 10093fff fmod.dll
77be0000 - 77bf3fff MSACM32.dll
57800000 - 5781bfff msvbvm06.dll
77120000 - 771aafff oleaut32.dll
5ad70000 - 5ada3fff uxtheme.dll
76f50000 - 76f57fff wtsapi32.dll
76360000 - 7636efff WINSTA.dll
76f90000 - 76f9ffff Secur32.dll
51080000 - 510d5fff dsound.dll
77c00000 - 77c06fff VERSION.dll
72d20000 - 72d28fff wdmaud.drv
72d10000 - 72d17fff msacm32.drv
77bd0000 - 77bd6fff midimap.dll
5ef80000 - 5ef83fff KsUser.dll
76fd0000 - 77047fff CLBCATQ.DLL
77050000 - 77114fff COMRes.dll
6ce10000 - 6ce44fff dinput8.dll
688f0000 - 688f8fff HID.DLL
76670000 - 76756fff SETUPAPI.DLL
51000000 - 51046fff ddraw.dll
73bc0000 - 73bc5fff DCIMAN32.dll
71a50000 - 71a8afff mswsock.dll
71a90000 - 71a97fff wshtcpip.dll
76f20000 - 76f44fff DNSAPI.dll
76fb0000 - 76fb6fff winrnr.dll
76f60000 - 76f8bfff WLDAP32.dll
76fc0000 - 76fc4fff rasadhlp.dll

Bytes near EIP:
00479690: d9 02 d8 0d 88 c2 5a 00 e8 6b 8f 11 00 8b 4d b4
004796a0: 8b 51 18 2b d0 52 e8 30 89 11 00 83 c4 04 3d 00
004796b0: 00 14 00 7d 3f 8b 45 88 d9 40 04 d8 0d 88 c2 5a

Skulltag version 0.95g

Command line:
F:\GAMES&~1\doom\skulltag.exe -connect 24.26.138.188:10666 -iwad F:\GAMES&~1\doom\doom2.wad -file hr.wad
IWAD: doom2.wad

Current map: MAP11

viewx = 0
viewy = 0
viewz = 0
viewangle = 0

Possible call trace:
004796a0 BOOM
00490420 call 0045fa01
0049ced2 call 004793c5
00490e9f call 00479605
0041ebe8 call 0049079e
0041a1b7 call 0041e936
004500b9 call 0044fd32
004622a6 call 00462b3c
00419b4c call 0046228d
004457ab call 00419b6e
00430354 call 0044553f
004194dc call 00462b24
0042b27d call 004301a2
0042cfff call 0042b20e
0040f410 call 00592740
0040f410 call 00592740
0040f4a3 call 0040f403
004f412b call 0040f486
004f1651 call 0042bec2
00597f15 call [005a6094]
005927d1 call 00597f02
005a4000
004f1ac9 call 004f1189
005793d0 call 00591f4a
005960b5 call 004f1a50
00595fd5

Stack Contents:
0012f954: 00002c27 0067a5f8 23787484 0012fa58 ',····g··tx#X···
0012f964: 0012fa28 0067a5f8 0012f9cc 00490420 (·····g····· ·I·
0012f974: 00002c27 0d6d3e93 00000000 000000b0 ',···>m·········
0012f984: 00000000 0d6d3e93 00000000 00000000 ·····>m·········
0012f994: 01ad0bf0 000000b0 000000bd ffffff80 ················
0012f9a4: ffffff80 ffffe890 0012f9d4 0049ced2 ··············I·
0012f9b4: 43a79098 4426b400 4302bb7a 00000002 ···C··&Dz··C····
0012f9c4: 005b2800 0849446a 0012fa90 3aacff32 ·([·jDI·····2··:
0012f9d4: 000000fc 0067a650 0012fa90 00490e9f ····P·g·······I·
0012f9e4: 00000000 005ab7fc 00000000 0639ab50 ······Z·····P·9·
0012f9f4: 01f231ef 0849446a 0d6d3e93 ff5b6bbb ·1··jDI··>m··k[·
0012fa04: ff3b6bbb 010bf4a4 012bf4a4 ff4b6bbb ·k;·······+··kK·
0012fa14: 00000024 00000025 71aa11ca 77f5b864 $···%······qd··w
0012fa24: 000000e2 45434000 44bb4000 43bc0000 ·····@CE·@·D···C
0012fa34: 05da0000 00000000 00002c27 00000002 ········',······
0012fa44: 0000e134 0c340000 0000712f 00001da0 4·····4·/q······
0012fa54: 00174600 45583213 45074d00 43fd5dbd ·F···2XE·M·E·]·C
0012fa64: 01062584 0d83212a 0874cff8 01fabb7a ·%··*!····t·z···
0012fa74: 02f60000 000017b0 063c2cc0 065930a8 ·········,<··0Y·
0012fa84: 00120000 00000003 00000000 0012fac8 ················
0012fa94: 0041ebe8 00000000 00000000 0012fa50 ··A·········P···
0012faa4: 2d400000 00000000 0639ab50 00000001 ··@-····P·9·····
0012fab4: 00000001 01540000 05da0000 00000000 ······T·········
0012fac4: 0c340000 0012fb6c 0041a1b7 00000031 ··4·l·····A·1···
0012fad4: 00000031 0012fb54 71ab21ab 00174678 1···T····!·qxF··
0012fae4: 00174678 71aba42c 00000000 005ab7fc xF··,··q······Z·
0012faf4: 00179c98 00000000 0012fb30 71ad2e96 ········0····.·q
0012fb04: 000003ac 0012fb28 00000001 0012fb40 ····(·······@···
0012fb14: 0012fb3c 0012fb58 00000112 0066610d <···X········af·
0012fb24: 0012fb40 004500b9 006638e0 0066610c @·····E··8f··af·
0012fb34: 00000113 00000113 00000004 0063f738 ············8·c·
0012fb44: 0063f822 0012fb5c 004622a6 0000002e "·c·\····"F·.···
0012fb54: 0063f738 0063f822 0012fb6c 00419b4c 8·c·"·c·l···L·A·
0012fb64: 00000000 00000031 0012fbb0 004457ab ····1········WD·
0012fb74: 00000000 0000000c 00000000 00000000 ················
0012fb84: 00000000 00000047 00000055 0000001b ····G···U·······
0012fb94: 00000029 00000001 00000028 00657676 )·······(···vve·
0012fba4: 0012fbb0 00000025 00000000 0012fbfc ····%···········
0012fbb4: 00430354 00000000 00000000 00000000 T·C·············
0012fbc4: 00002000 00000000 00000009 0063f738 · ··········8·c·
0012fbd4: 0012fbf0 004194dc 00000047 00000021 ······A·G···!···
0012fbe4: 00000055 00000001 00000000 00000022 U···········"···
0012fbf4: 00000030 00000001 0012fc30 0042b27d 0·······0···}·B·
0012fc04: 00000000 005ab7fc 7ffdf000 00000002 ······Z········
0012fc14: 00000002 005ab844 00000025 0012fc04 ····D·Z·%·······
0012fc24: 0012fde8 005a0f12 00000000 0012fdf4 ······Z·········
0012fc34: 0042cfff 000000f8 063809b0 00610050 ··B·······8·P·a·
0012fc44: 006b0063 00310020 512e0000 005aba58 c·k· ·1···.QX·Z·
0012fc54: 00e3e340 649eb861 00e3e340 00e3e340 @···a··d@···@···
0012fc64: 00e3e340 063809b0 063809b0 c3d07ba6 @·····8···8··{··
0012fc74: 53f0a06f 7b6e66a9 8b91a61e 00e3e340 o··S·fn{····@···
0012fc84: 00e3e340 00e3e340 00e3e340 00e3e340 @···@···@···@···
0012fc94: 00e3e340 00e3e340 00e3e340 d751340e @···@···@····4Q·
0012fca4: 376a1a88 ed59039e 005aba04 205c1aa1 ··j7··Y···Z···\
0012fcb4: aea03f95 c64dd7e3 b7a933a5 00000001 ·?····M··3······
0012fcc4: 6d6f6f44 7475412e 616f6c6f 6d6f0064 Doom.Autoload·om
0012fcd4: 6e6e612f 636e756f f9007265 bd5ece3c /announcer··<·^·
0012fce4: 375ae2d2 e62547d6 9e827bb2 405988a9 ··Z7·G%··{····Y@
0012fcf4: 7ee1fd00 4373a94d b94fb774 5a6ccbd4 ···~M·sCt·O···lZ
0012fd04: 2c648138 3a288a51 748d707e 63481eba 8·d,Q·(:~p·t··Hc
0012fd14: 112bbce2 d858ba7b 00000002 0040f410 ··+·{·X·······@·
0012fd24: 0012fd38 00000002 0040f410 0012fd44 8·········@·D···
0012fd34: 0040f4a3 0012fd50 00000000 00000013 ··@·P···········
0012fd44: 0012fdf4 004f412b 005b8c38 0012fd74 ····+AO·8·[·t···
0012fd54: 00000a28 00000002 005b8c70 00000094 (·······p·[·····
0012fd64: 00000005 00000001 00000a28 00000002 ········(·······
0012fd74: 76726553 20656369 6b636150 77003120 Service Pack 1·w
0012fd84: 772bb638 771c453f 00000000 8007000e 8·+w?E·w········
0012fd94: 0015c318 771b449c 00000000 00000000 ·····D·w········
0012fda4: 771ce3f3 0015c318 0012fdec 772bb6ec ···w··········+w
0012fdb4: 00000000 772bb264 0012fde4 771c0ee8 ····d·+w·······w
0012fdc4: 00000001 00000000 00e3e340 00000000 ········@·······
0012fdd4: 063809b0 00000000 00000000 00000000 ··8·············
0012fde4: 00000000 0012fef8 005a0f4c ffffffff ········L·Z·····
0012fdf4: 0012ff04 004f1651 00000000 00000000 ····Q·O·········
0012fe04: 7ffdf000 00000001 00000001 00000000 ···············
0012fe14: 00400000 00c90178 00c975b0 00000008 ··@·x····u······
0012fe24: 0000023d 00001000 00000008 0000024d =···········M···
0012fe34: 000011e8 00000239 00c9cf40 00001278 ····9···@···x···
0012fe44: 00000000 00000010 0000003f 00000000 ········?·······
0012fe54: 0000000e 7ffdf000 0000003f 00000000 ·······?·······
0012fe64: 0000000e 7ffdf000 0012feb8 000001c3 ···············
0012fe74: 00597f15 00792578 0012fec8 005927d1 ·Y·x%y······'Y·
0012fe84: 00000009 00000008 000001c1 00000000 ················
0012fe94: 005eee00 00c96e30 00000e18 76f51d80 ··^·0n·········v
0012fea4: 77e754a3 005a4000 00400000 00000001 ·T·w·@Z···@·····
0012feb4: 00400000 00400100 00000020 0000105a ··@···@· ···Z···
0012fec4: 004001f8 77e60000 0000017e 000001a0 ··@····w~·······
0012fed4: 00000001 000f4240 00000000 00000000 ····@B··········
0012fee4: 0000026e 0000017e 0000026e 00000276 n···~···n···v···
0012fef4: 0012fdfc 0012ff24 005a2870 00000000 ····$···p(Z·····
0012ff04: 0012ff34 004f1ac9 00000000 00000000 4·····O·········
0012ff14: 7ffdf000 005793d0 0012ff0c 0012f57c ·····W·····|···
0012ff24: 0012ffb0 00595928 005b8438 00000000 ····(YY·8·[·····
0012ff34: 0012ffc0 005960b5 00400000 00000000 ·····`Y···@·····
0012ff44: 0015232e 0000000a 00000000 00000000 .#··············
0012ff54: 7ffdf000 81ff4000 0015232e 00000000 ····@··.#······
0012ff64: 00000044 00153e90 001534b0 00153e08 D····>···4···>··
0012ff74: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
0012ff84: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
0012ff94: 00000000 00000000 ffffffff ffffffff ················
0012ffa4: ffffffff 0012ff4c e22d5588 0012ffe0 ····L····U-·····
0012ffb4: 00595928 005e6970 00000000 0012fff0 (YY·pi^·········
0012ffc4: 77e814c7 00000000 00000000 7ffdf000 ···w···········
0012ffd4: f27c0cf0 0012ffc8 80534504 ffffffff ··|······ES·····
0012ffe4: 77e94809 77e91210 00000000 00000000 ·H·w···w········
0012fff4: 00000000 00595fd5 00000000 ·····_Y·····

and skull tag is cool

Share this post


Link to post

Code: ACCESS_VIOLATION
Tried to write address beefcafe
Flags: 00000000
Address: 004940b9

Windows 9x 4.10 Build 67766222

GS=0000 FS=0c9f ES=0167 DS=0167
EAX=beefcafe EBX=008c0000 ECX=00000000 EDX=00000000
ESI=00000046 EDI=00000000
EBP=009cf994 EIP=004940b9 ESP=009cf980 CS=015f SS=0167
EFlags=00010246
CF- PF+ AF- ZF+ SF- TF- IF+ DF- OF- NT- RF+ VM- AC- VI- VP-

FPU State:
ControlWord=027f StatusWord=4030 TagWord=ffff
ErrorOffset=0040ff15
ErrorSelector=001d015f
DataOffset=005a6708
DataSelector=ffff0167
Cr0NpxState=0000000a

MM0=0000000000000000
MM1=0000000000000000
MM2=000008800db00ea0
MM3=f082761000000000
MM4=000000000000000a
MM5=0000004600000000
MM6=009cf994beefcafe
MM7=00000167009cf980

Running threads:
fff8d7b3 at 004940b9*
fff92f87
fff8b133
fff8b307
fff88117

Loaded modules:
7f8d0000 - 7f8fffff RASAPI32.DLL
02490000 - 02499fff SECUR32.DLL
7fc60000 - 7fca4fff MSVCRT20.DLL
7f990000 - 7f997fff SVRAPI.DLL
7fb40000 - 7fb52fff MSNET32.DLL
7fb80000 - 7fb89fff MSPWL32.DLL
7f9d0000 - 7f9d4fff NETAPI32.DLL
7f890000 - 7f897fff NETBIOS.DLL
718e0000 - 718e7fff SHFOLDER.DLL
7a570000 - 7a57dfff RNR20.DLL
7c110000 - 7c11afff MSAFD.DLL
02260000 - 02272fff MOUSEDLL.DLL
baaa0000 - baafafff DDRAW.DLL
7a0e0000 - 7a146fff SETUPAPI.DLL
7f860000 - 7f86afff CFGMGR32.DLL
7fe70000 - 7fe78fff WINSPOOL.DRV
bfe80000 - bfe85fff LZ32.DLL
7db50000 - 7db57fff HID.DLL
70000000 - 7003afff DINPUT8.DLL
5ef80000 - 5ef83fff KSUSER.DLL
bfee0000 - bfee4fff NTDLL.DLL
7fc20000 - 7fc2dfff MPR.DLL
beaf0000 - beb64fff DSOUND.DLL
bfe90000 - bfe95fff VERSION.DLL
00400000 - 00797fff *SKULLTAG.EXE
10000000 - 10090fff FMOD.DLL
7c210000 - 7c228fff MSACM32.DLL
bfe10000 - bfe1ffff WINMM.DLL
78810000 - 78819fff WSOCK32.DLL
7b120000 - 7b134fff MSWSOCK.DLL
78860000 - 78871fff WS2_32.DLL
70200000 - 70276fff WININET.DLL
7f9a0000 - 7f9bdfff TAPI32.DLL
70100000 - 70151fff RPCRT4.DLL
78850000 - 78855fff WS2HELP.DLL
78000000 - 78045fff MSVCRT.DLL
65f00000 - 65fc0fff OLE32.DLL
7fe40000 - 7fe6cfff COMDLG32.DLL
7fce0000 - 7fe35fff SHELL32.DLL
bfb70000 - bfbfdfff COMCTL32.DLL
70bd0000 - 70c1bfff SHLWAPI.DLL
bff50000 - bff60fff USER32.DLL
bff20000 - bff45fff GDI32.DLL
bfea0000 - bfeaffff ADVAPI32.DLL
bff70000 - bffe2fff KERNEL32.DLL

Bytes near EIP:
004940a9: c7 05 c0 a7 67 00 01 00 00 00 8b 45 fc 8b 4d f8
004940b9: 89 08 83 7d f8 00 74 09 8b 55 f8 8b 45 fc 89 42
004940c9: 28 8b 4d ec c7 41 24 00 00 00 00 8b 55 ec c7 42

Skulltag version 0.95g

Command line:
SKULLTAG.EXE -connect 12.224.66.159:10666 -iwad C:\DOOM2\DOOM2.WAD -file ringmaster_v03.wad
IWAD: DOOM2.WAD

Current map: map01

viewx = -36384174
viewy = 67997141
viewz = 32833536
viewangle = 2856321024

Possible call trace:
004940b9 BOOM
004947cd call 00494074
0041a900 call 004947be
004232af call 0041a8cf
00445a45 call 00423150
00430354 call 0044553f
004194dc call 00462b24
0042b27d call 004301a2
0042cfff call 0042b20e
0040f410 call 00592740
0040f410 call 00592740
0040f4a3 call 0040f403
004f412b call 0040f486
004f1651 call 0042bec2
005a4000
004f1ac9 call 004f1189
005793d0 call 00591f4a
005960b5 call 004f1a50
00595fd5

Stack Contents:
009cf980: 02b8a830 00000000 00000000 00000000 0···············
009cf990: beefcafe 009cf9a0 004947cd 02b8a830 ·········GI·0···
009cf9a0: 009cf9bc 0041a900 fdd4d252 040d8dd5 ······A·R·······
009cf9b0: 01cc0000 fdd4d252 02b8a830 009cf9e4 ····R···0·······
009cf9c0: 004232af 040d8dd5 01cc0000 005ab7fc ·2B···········Z·
009cf9d0: 00000007 00630020 14000000 00000000 ···· ·c·········
009cf9e0: 00658114 009cfa28 00445a45 00000000 ··e·(···EZD·····
009cf9f0: 00038009 00002b11 00002b11 0000001d ·····+···+······
009cfa00: 0000000b 0000823d 0000001d 00000000 ····=···········
009cfa10: 009cfa74 00000000 0065811a 009cfa28 t·········e·(···
009cfa20: 00000010 00000000 009cfa74 00430354 ········t···T·C·
009cfa30: 02b8a848 00000000 00000000 00002000 H············ ··
009cfa40: 00000000 00000011 0063f738 009cfa68 ········8·c·h···
009cfa50: 004194dc 00008009 00000000 0000823d ··A·········=···
009cfa60: 00000001 02b8a800 00000001 00000001 ················
009cfa70: 00000001 009cfaa8 0042b27d 00000000 ········}·B·····
009cfa80: 005ab7fc 008c0000 00000002 00000002 ··Z·············
009cfa90: 005ab844 00008008 009cfa7c 009cfc60 D·Z·····|···`···
009cfaa0: 005a0f12 00000000 009cfc6c 0042cfff ··Z·····l·····B·
009cfab0: 000000f8 00f009f0 00000000 ffff0000 ················
009cfac0: 00000003 000019b8 005aba58 00e2a2a0 ········X·Z·····
009cfad0: bff7186d 00e2a2a0 00e2a2a0 00e2a2a0 m···············
009cfae0: 00f009f0 00f009f0 00000000 09272850 ············P('·
009cfaf0: 00000854 00000000 00e2a2a0 00e2a2a0 T···············
009cfb00: 00e2a2a0 00e2a2a0 00e2a2a0 00e2a2a0 ················
009cfb10: 00e2a2a0 00e2a2a0 27cf0000 00000000 ···········'····
009cfb20: 80000000 005aba04 88000000 31970000 ······Z········1
009cfb30: 0000c05c bff55d2f 00000001 6d6f6f44 \···/]······Doom
009cfb40: 7475412e 616f6c6f 636e0064 17007265 .Autoload·ncer··
009cfb50: 81e6e3ec 009cfd70 bff726c4 bff55d1a ····p····&···]··
009cfb60: 009c7000 00000000 81684544 00000001 ·p······DEh·····
009cfb70: 80003090 00000000 00000001 008c0000 ·0··············
009cfb80: 009cfbb8 65f2b1cc 00000000 00000000 ·······e········
009cfb90: bff713e2 00000002 0040f410 009cfbb0 ··········@·····
009cfba0: 00000002 0040f410 009cfbbc 0040f4a3 ······@·······@·
009cfbb0: 009cfbc8 00000000 00000006 009cfc6c ············l···
009cfbc0: 004f412b 005b8c38 009cfbec 000007ce +AO·8·[·········
009cfbd0: 00000001 005b8c80 00000094 00000004 ······[·········
009cfbe0: 0000000a 040a07ce 00000001 00000020 ············ ···
009cfbf0: 00000000 00000000 00000000 65f01768 ············h··e
009cfc00: 00000000 0000000c 65f00000 00000000 ···········e····
009cfc10: 00000000 00000002 00000000 65f2ea24 ············$··e
009cfc20: 009cfc30 65f2e8df 65f2e218 bff7b9b6 0······e···e····
009cfc30: 8167b5d0 00000002 65f2b969 00fb3318 ··g·····i··e·3··
009cfc40: 00000000 00e2a2a0 00000000 00f009f0 ················
009cfc50: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfc60: 009cfd70 005a0f4c ffffffff 009cfd7c p···L·Z·····|···
009cfc70: 004f1651 00000000 00000000 008c0000 Q·O·············
009cfc80: 00d0c29c bff7a391 00000000 00400000 ··············@·
009cfc90: 8164eb98 00000000 00000000 008c0000 ··d·············
009cfca0: 00d0b038 00000000 00000000 8164fb20 8··········· ·d·
009cfcb0: 00001264 c15a0d30 009cfcd8 bff7a0fe d···0·Z·········
009cfcc0: bff7e306 00d00000 00000000 0000000e ················
009cfcd0: 009cfd10 00000a58 00000010 00d05040 ····X·······@P··
009cfce0: 81678384 00000000 c16036d0 00000000 ··g······6`·····
009cfcf0: 009cfd10 bff741fb bffc9490 bff84ee3 ·····A·······N··
009cfd00: bffc9490 81678384 00000001 00000007 ······g·········
009cfd10: 009cfd60 bff8ddab 81684544 00000000 `·······DEh·····
009cfd20: 005a4000 00400000 00000001 00400000 ·@Z···@·······@·
009cfd30: 00400100 00000002 0000105a 004001f8 ··@·····Z·····@·
009cfd40: bff70000 0000017e 00000199 00000001 ····~···········
009cfd50: 0000ffff 00000000 00000000 0000026e ············n···
009cfd60: 0000017e 0000026e 00000276 009cfc74 ~···n···v···t···
009cfd70: 009cfd9c 005a2870 00000000 009cfdac ····p(Z·········
009cfd80: 004f1ac9 00000000 00000000 008c0000 ··O·············
009cfd90: 005793d0 009cfd84 009cf7b0 009cfe28 ··W·········(···
009cfda0: 00595928 005b8438 00000000 009cfe38 (YY·8·[·····8···
009cfdb0: 005960b5 00400000 00000000 81673e45 ·`Y···@·····E>g·
009cfdc0: 0000000a 00000000 81684544 008c0000 ········DEh·····
009cfdd0: 00000000 81673e45 bffc9490 00000044 ····E>g·····D···
009cfde0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfdf0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe00: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe10: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe20: 009cfdc4 81684544 009cff68 00595928 ····DEh·h···(YY·
009cfe30: 005e6970 00000000 009cff78 bff8b537 pi^·····x···7···
009cfe40: 00000000 81684544 008c0000 6c756b53 ····DEh·····Skul
009cfe50: 6761746c 45584500 00000000 00000000 ltag·EXE········
009cfe60: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe70: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe80: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe90: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfea0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfeb0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfec0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfed0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfee0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfef0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff00: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff10: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff20: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff30: 00000000 00000000 009cff6c 8160b050 ········l···P·`·
009cff40: 81668208 c15a0d30 009cff6c 00595fd5 ··f·0·Z·l····_Y·
009cff50: bff7b317 00000000 81684564 193e0000 ········dEh···>·
009cff60: 009cfe40 008c0000 ffffffff bffbfe14 @···············
009cff70: bff79138 00000000 009cfff4 bff8b3e9 8···············
009cff80: 81678384 81684544 00000008 00000000 ··g·DEh·········
009cff90: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffa0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffb0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffd0: 0002ffff 0000f29c 009ce000 009d0000 ················
009cffe0: 00000000 ffffffff 8165ad28 00000000 ········(·e·····
009cfff0: 4827193e 82a02fec bff89dac 00000000 >·'H·/··········

Share this post


Link to post

Code: ACCESS_VIOLATION
Tried to read address 00000184
Flags: 00000000
Address: 004b6587

Windows NT 5.1 Build 2600 Service Pack 1

GS=0000 FS=0038 ES=0023 DS=0023
EAX=0676c1d0 EBX=7ffdf000 ECX=00000000 EDX=005c2a7c
ESI=000000f8 EDI=00000000
EBP=0012fa48 EIP=004b6587 ESP=0012fa44 CS=001b SS=0023
EFlags=00010202
CF- PF- AF- ZF- SF- TF- IF+ DF- OF- NT- RF+ VM- AC- VI- VP-

FPU State:
ControlWord=027f StatusWord=4020 TagWord=ffff
ErrorOffset=00592621
ErrorSelector=07e8001b
DataOffset=0012faa4
DataSelector=ffff0023
Cr0NpxState=00000000

MM0=0000000000000000
MM1=00fa151500f60015
MM2=0000e11e00000000
MM3=897fc6c000000000
MM4=0000000000000000
MM5=000000f800000000
MM6=0012fa480676c1d0
MM7=000000230012fa44

Running threads:
00000b30 at 004b6587*
00000efc
00001040
00001058
00001060
00001064
00001068
0000106c
00001010

Loaded modules:
00400000 - 00797fff *skulltag.exe
77f50000 - 77ff6fff ntdll.dll
77e60000 - 77f45fff kernel32.dll
77d40000 - 77dcbfff USER32.dll
77c70000 - 77caffff GDI32.dll
77dd0000 - 77e5cfff ADVAPI32.dll
78000000 - 78085fff RPCRT4.dll
763b0000 - 763f4fff comdlg32.dll
70a70000 - 70ad4fff SHLWAPI.dll
77c10000 - 77c62fff msvcrt.dll
71950000 - 71a33fff COMCTL32.dll
773d0000 - 77bc1fff SHELL32.dll
771b0000 - 772d0fff ole32.dll
71ad0000 - 71ad7fff WSOCK32.dll
71ab0000 - 71ac3fff WS2_32.dll
71aa0000 - 71aa7fff WS2HELP.dll
76b40000 - 76b6bfff WINMM.dll
10000000 - 10093fff fmod.dll
77be0000 - 77bf3fff MSACM32.dll
57800000 - 5781bfff msvbvm06.dll
77120000 - 771aafff oleaut32.dll
5ad70000 - 5ada3fff uxtheme.dll
76f50000 - 76f57fff wtsapi32.dll
76360000 - 7636efff WINSTA.dll
76f90000 - 76f9ffff Secur32.dll
51080000 - 510d5fff dsound.dll
77c00000 - 77c06fff VERSION.dll
72d20000 - 72d28fff wdmaud.drv
72d10000 - 72d17fff msacm32.drv
77bd0000 - 77bd6fff midimap.dll
5ef80000 - 5ef83fff KsUser.dll
76fd0000 - 77047fff CLBCATQ.DLL
77050000 - 77114fff COMRes.dll
6ce10000 - 6ce44fff dinput8.dll
688f0000 - 688f8fff HID.DLL
76670000 - 76756fff SETUPAPI.DLL
51000000 - 51046fff ddraw.dll
73bc0000 - 73bc5fff DCIMAN32.dll
71a50000 - 71a8afff mswsock.dll
71a90000 - 71a97fff wshtcpip.dll
76f20000 - 76f44fff DNSAPI.dll
76fb0000 - 76fb6fff winrnr.dll
76f60000 - 76f8bfff WLDAP32.dll
76fc0000 - 76fc4fff rasadhlp.dll

Bytes near EIP:
004b6577: 55 8b ec 51 89 4d fc 8b 45 fc 8b 88 c4 00 00 00
004b6587: 83 b9 84 01 00 00 00 75 12 8b 55 fc 8b 82 c4 00
004b6597: 00 00 83 b8 88 01 00 00 00 74 09 8b 4d 0c c1 e1

Skulltag version 0.95g

Command line:
F:\GAMES&~1\doom\skulltag.exe -connect 24.242.214.13:10338 -iwad F:\GAMES&~1\doom\doom2.wad
IWAD: doom2.wad

Current map: MAP27

viewx = 73593196
viewy = -135267629
viewz = 2686976
viewangle = 4077125632

Possible call trace:
004b6587 BOOM
004821a2 call [edx+0x48]
00422eda call 00422ee0
005098af call 0043cee9
00462f64 call 005098a0
0041c7ca call 00481ff4
0041a0eb call 0041c769
004500b9 call 0044fd32
004622a6 call 00462b3c
00419b4c call 0046228d
004457ab call 00419b6e
00430354 call 0044553f
004194dc call 00462b24
0042b27d call 004301a2
0042cfff call 0042b20e
0040f410 call 00592740
0040f410 call 00592740
0040f4a3 call 0040f403
004f412b call 0040f486
004f1651 call 0042bec2
00597f15 call [005a6094]
005927d1 call 00597f02
005a4000
004f1ac9 call 004f1189
005793d0 call 00591f4a
005960b5 call 004f1a50
00595fd5

Stack Contents:
0012fa44: 0676c1d0 0012fa9c 004821a2 06763ab0 ··v······!H··:v·
0012fa54: 0000000a 000000f8 0012fa6c 00422eda ········l····.B·
0012fa64: 005f9338 0676c1d0 0676c1d0 06763ab0 8·_···v···v··:v·
0012fa74: 005f9338 0676c1d0 0012fa9c 0676c1d0 8·_···v·······v·
0012fa84: 0012fa90 005098af 0012fa9c 0012faac ······P·········
0012fa94: 00462f64 00000000 0012fac8 0041c7ca d/F···········A·
0012faa4: 0676c1d0 0000000a 00000000 00000000 ··v·············
0012fab4: 06763ab0 00000e59 0000000a 0676c1d0 ·:v·Y·········v·
0012fac4: 0676c1d0 0012fb6c 0041a0eb 0000001b ··v·l·····A·····
0012fad4: 0000001b 0012fb54 71ab21ab 00174648 ····T····!·qHF··
0012fae4: 00174648 71aba42c 00000000 000000f8 HF··,··q········
0012faf4: 00179c68 00000000 0012fb30 71ad2e96 h·······0····.·q
0012fb04: 000003a4 0012fb28 00000001 0012fb40 ····(·······@···
0012fb14: 0012fb3c 0012fb58 00001085 0066610d <···X········af·
0012fb24: 0012fb40 004500b9 00663ad8 0066610c @·····E··:f··af·
0012fb34: 00001086 00001086 00000004 0063f738 ············8·c·
0012fb44: 0063f746 0012fb5c 004622a6 00003ec7 F·c·\····"F··>··
0012fb54: 0063f738 0063f746 0012fb6c 00419b4c 8·c·F·c·l···L·A·
0012fb64: 00000000 0000001b 0012fbb0 004457ab ·············WD·
0012fb74: 00000000 000000f8 00000000 01029f6c ············l···
0012fb84: 000000f8 00004467 00004481 00000001 ····gD···D······
0012fb94: 00000001 00000001 00000220 00656f5e ········ ···^oe·
0012fba4: 0012fbb0 0000000a 00000000 0012fbfc ················
0012fbb4: 00430354 06771218 00000000 00000000 T·C···w·········
0012fbc4: 00002000 00000000 00000009 0063f738 · ··········8·c·
0012fbd4: 0012fbf0 004194dc 00004467 00000000 ······A·gD······
0012fbe4: 00004481 00000001 06771200 00000001 ·D········w·····
0012fbf4: 00000001 00000001 0012fc30 0042b27d ········0···}·B·
0012fc04: 00000000 000000f8 7ffdf000 00000002 ···············
0012fc14: 00000002 005ab844 00004466 0012fc04 ····D·Z·fD······
0012fc24: 0012fde8 005a0f12 00000000 0012fdf4 ······Z·········
0012fc34: 0042cfff 000000f8 00f146b0 00610050 ··B······F··P·a·
0012fc44: 006b0063 00310020 4c490000 005aba58 c·k· ·1···ILX·Z·
0012fc54: 00e3e010 1b9daf62 00e3e010 00e3e010 ····b···········
0012fc64: 00e3e010 00f146b0 00f146b0 914cd855 ·····F···F··U·L·
0012fc74: a0f92598 836df839 f7d272ae 00e3e010 ·%··9·m··r······
0012fc84: 00e3e010 00e3e010 00e3e010 00e3e010 ················
0012fc94: 00e3e010 00e3e010 00e3e010 ecfc1684 ················
0012fca4: de0b69e5 98b8e780 005aba04 255bca74 ·i········Z·t·[%
0012fcb4: a6ec351f 73e017a3 39cb1a40 881c3fa9 ·5·····s@··9·?··
0012fcc4: 6d6f6f44 7475412e 616f6c6f 6d6f0064 Doom.Autoload·om
0012fcd4: 6e6e612f 636e756f ce007265 981b941b /announcer······
0012fce4: 277f011f ebf20772 d57c087b 38a1dee6 ··'r···{·|····8
0012fcf4: 485ce26e b6ba033e 8381f0f8 a80121ba n·\H>········!··
0012fd04: 1faf7d7e 64d79dc1 4f24ffdb 86f88572 ~}·····d··$Or···
0012fd14: 547964cf 65963fca 00000002 0040f410 ·dyT·?·e······@·
0012fd24: 0012fd38 00000002 0040f410 0012fd44 8·········@·D···
0012fd34: 0040f4a3 0012fd50 00000000 00000013 ··@·P···········
0012fd44: 0012fdf4 004f412b 005b8c38 0012fd74 ····+AO·8·[·t···
0012fd54: 00000a28 00000002 005b8c70 00000094 (·······p·[·····
0012fd64: 00000005 00000001 00000a28 00000002 ········(·······
0012fd74: 76726553 20656369 6b636150 77003120 Service Pack 1·w
0012fd84: 772bb638 771c453f 00000000 8007000e 8·+w?E·w········
0012fd94: 0015c300 771b449c 00000000 00000000 ·····D·w········
0012fda4: 771ce3f3 0015c300 0012fdec 772bb6ec ···w··········+w
0012fdb4: 00000000 772bb264 0012fde4 771c0ee8 ····d·+w·······w
0012fdc4: 00000001 00000000 00e3e010 00000000 ················
0012fdd4: 00f146b0 00000000 00000000 00000000 ·F··············
0012fde4: 00000000 0012fef8 005a0f4c ffffffff ········L·Z·····
0012fdf4: 0012ff04 004f1651 00000000 00000000 ····Q·O·········
0012fe04: 7ffdf000 00000001 00000001 00000000 ···············
0012fe14: 00400000 00c90178 00c975b0 00000008 ··@·x····u······
0012fe24: 0000023d 00001000 00000008 0000024d =···········M···
0012fe34: 000011e8 00000239 00c9cf40 00001278 ····9···@···x···
0012fe44: 00000000 00000010 0000003f 00000000 ········?·······
0012fe54: 0000000e 7ffdf000 0000003f 00000000 ·······?·······
0012fe64: 0000000e 7ffdf000 0012feb8 000001c3 ···············
0012fe74: 00597f15 00792578 0012fec8 005927d1 ·Y·x%y······'Y·
0012fe84: 00000009 00000008 000001c1 00000000 ················
0012fe94: 005eee00 00c96e30 00000e18 76f51d80 ··^·0n·········v
0012fea4: 77e754a3 005a4000 00400000 00000001 ·T·w·@Z···@·····
0012feb4: 00400000 00400100 00000020 0000105a ··@···@· ···Z···
0012fec4: 004001f8 77e60000 0000017e 000001a0 ··@····w~·······
0012fed4: 00000001 000f4240 00000000 00000000 ····@B··········
0012fee4: 0000026e 0000017e 0000026e 00000276 n···~···n···v···
0012fef4: 0012fdfc 0012ff24 005a2870 00000000 ····$···p(Z·····
0012ff04: 0012ff34 004f1ac9 00000000 00000000 4·····O·········
0012ff14: 7ffdf000 005793d0 0012ff0c 0012f66c ·····W·····l···
0012ff24: 0012ffb0 00595928 005b8438 00000000 ····(YY·8·[·····
0012ff34: 0012ffc0 005960b5 00400000 00000000 ·····`Y···@·····
0012ff44: 0015232e 0000000a 00000000 00000000 .#··············
0012ff54: 7ffdf000 81ff4000 0015232e 00000000 ····@··.#······
0012ff64: 00000044 00153e80 001534a0 00153df8 D····>···4···=··
0012ff74: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
0012ff84: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
0012ff94: 00000000 00000000 ffffffff ffffffff ················
0012ffa4: ffffffff 0012ff4c e22fd8d8 0012ffe0 ····L·····/·····
0012ffb4: 00595928 005e6970 00000000 0012fff0 (YY·pi^·········
0012ffc4: 77e814c7 00000000 00000000 7ffdf000 ···w···········
0012ffd4: f22f6cf0 0012ffc8 80534504 ffffffff ·l/······ES·····
0012ffe4: 77e94809 77e91210 00000000 00000000 ·H·w···w········
0012fff4: 00000000 00595fd5 00000000 ·····_Y·····

Share this post


Link to post

This happens at times when i try to join a server, even if it's my own!

Code: ACCESS_VIOLATION
Tried to read address ffffffff
Flags: 00000000
Address: 004055ac

Windows 9x 4.10 Build 67766222

GS=0000 FS=4c1f ES=0167 DS=0167
EAX=00000000 EBX=008c0000 ECX=00000000 EDX=00e33e60
ESI=000000f8 EDI=00000000
EBP=009cf7d0 EIP=004055ac ESP=009cf7cc CS=015f SS=0167
EFlags=00010246
CF- PF+ AF- ZF+ SF- TF- IF+ DF- OF- NT- RF+ VM- AC- VI- VP-

FPU State:
ControlWord=027f StatusWord=0020 TagWord=ffff
ErrorOffset=004d9d3d
ErrorSelector=051c015f
DataOffset=00e33240
DataSelector=ffff0167
Cr0NpxState=0000000a

MM0=0000000000000000
MM1=00000017000a000f
MM2=800000eaac7a2000
MM3=c90fda84080b6800
MM4=000000000000000a
MM5=000000f800000000
MM6=009cf7d000000000
MM7=00000167009cf7cc

Running threads:
fff8ba1f at 004055ac*
fff76077
fff76f93
fff772e7

Loaded modules:
baaa0000 - baafafff DDRAW.DLL
7a0e0000 - 7a146fff SETUPAPI.DLL
7f860000 - 7f86afff CFGMGR32.DLL
7fe70000 - 7fe78fff WINSPOOL.DRV
bfe80000 - bfe85fff LZ32.DLL
7db50000 - 7db57fff HID.DLL
70000000 - 7003afff DINPUT8.DLL
5ef80000 - 5ef83fff KSUSER.DLL
bfee0000 - bfee4fff NTDLL.DLL
7fc20000 - 7fc2dfff MPR.DLL
beaf0000 - beb64fff DSOUND.DLL
bfe90000 - bfe95fff VERSION.DLL
00400000 - 00797fff *SKULLTAG.EXE
10000000 - 10090fff FMOD.DLL
7c210000 - 7c228fff MSACM32.DLL
bfe10000 - bfe1ffff WINMM.DLL
78810000 - 78819fff WSOCK32.DLL
7b120000 - 7b134fff MSWSOCK.DLL
78860000 - 78871fff WS2_32.DLL
70200000 - 70276fff WININET.DLL
7f9a0000 - 7f9bdfff TAPI32.DLL
70100000 - 70151fff RPCRT4.DLL
78850000 - 78855fff WS2HELP.DLL
78000000 - 78045fff MSVCRT.DLL
65f00000 - 65fc0fff OLE32.DLL
7fe40000 - 7fe6cfff COMDLG32.DLL
7fce0000 - 7fe35fff SHELL32.DLL
bfb70000 - bfbfdfff COMCTL32.DLL
70bd0000 - 70c1bfff SHLWAPI.DLL
bff50000 - bff60fff USER32.DLL
bff20000 - bff45fff GDI32.DLL
bfea0000 - bfeaffff ADVAPI32.DLL
bff70000 - bffe2fff KERNEL32.DLL

Bytes near EIP:
0040559c: 8b e5 5d c3 55 8b ec 51 89 4d fc 8b 45 fc 33 c9
004055ac: 66 8b 48 1a 81 f9 ff ff 00 00 75 0b 8b 55 fc 8b
004055bc: 02 8b 4d fc ff 50 18 8b 4d fc 33 c0 66 8b 41 1a

Skulltag version 0.95g

Command line:
SKULLTAG.EXE -connect 24.242.214.13:10333 -iwad C:\DOOM2\DOOM64.WAD
IWAD: DOOM64.WAD

Not in a level.

Possible call trace:
004055ac BOOM
004d9885 call 004055a0
00590000
00597f15 call [005a6094]
005927d1 call 00597f02
004e088f call 004d94a9
004f51f7
005a28a9
004e9003 call [edx+0x8]
004f0200
005a27fb
004f45c3 call 004e8f3a
0042c371 call 004e07ce
0040f410 call 00592740
0040f410 call 00592740
0040f4a3 call 0040f403
004f412b call 0040f486
004f1651 call 0042bec2
005a4000
004f1ac9 call 004f1189
005793d0 call 00591f4a
005960b5 call 004f1a50
00595fd5

Stack Contents:
009cf7cc: 00000000 009cfa34 004d9885 00e33010 ····4·····M··0··
009cf7dc: 00e33e60 81311496 00e33010 00e33010 `>····1··0···0··
009cf7ec: 00e33730 00e33840 00e33b50 00000007 07··@8··P;······
009cf7fc: 00e33310 00000000 000006aa 00000000 ·3··············
009cf80c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf81c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf82c: 00000000 00000000 00000000 01000000 ················
009cf83c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf84c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf85c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf86c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf87c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf88c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf89c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf8ac: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf8bc: 01010100 01010101 01010101 00000000 ················
009cf8cc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf8dc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf8ec: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf8fc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cf90c: 46435453 3332324e 65776e00 5d5d6d01 STCFN223·nwe·m]]
009cf91c: 000000bf 00e33840 00e331e0 babb2f00 ····@8···1···/··
009cf92c: b6b7b8b9 b2b3b4b5 201f1fb1 0f181717 ··········· ····
009cf93c: 0808100f 9c6779a7 66915f70 4f5d8657 ·····yg·p_·fW·]O
009cf94c: 7047547b 40643f4b 2d365836 45272f4d {TGpK?d@6X6-M/'E
009cf95c: 253d232a 1b20351f 22181c2d 0f161316 *#=%·5 ·-··"····
009cf96c: 09090b0e f2c7d5fd a2e6b0bc 8189db98 ················
009cf97c: c66b71d1 3ebb5458 2d2dae3d 8928289b ·qk·XT·>=·--·((·
009cf98c: 1f772323 1a1a651f 3816164f 0a211010 ##w··e··O··8··!·
009cf99c: 04040a0a e56470ee 38d55059 151ac630 ·····pd·YP·80···
009cf9ac: a40709b5 009b0101 00008b00 6a00007b ············{··j
009cf9bc: 00590000 00004700 2b000035 00220000 ··Y··G··5··+··"·
009cf9cc: 00001800 ffe8faff e0ffb4f0 56caff86 ···············V
009cf9dc: ff38afff 72ff2d93 0952fe1e c7023cec ··8··-·r··R··<··
009cf9ec: 009cfa53 4f57e3f6 009cfa10 0000003f S·····WO····?···
009cf9fc: 00000000 00000028 bff7b9b6 81681d64 ····(·······d·h·
009cfa0c: 00000028 00597f15 00792578 009cfaa8 (····Y·x%y·····
009cfa1c: 005927d1 00000009 00e0000c 009cfa9c ·'Y·············
009cfa2c: 005a25f7 ffffffff 009cfaa8 004e088f ·%Z···········N·
009cfa3c: 005b6d64 005b6d58 00000021 000000bf dm[·Xm[·!·······
009cfa4c: 00000021 004f51f7 00e33fd0 00000000 !····QO··?······
009cfa5c: 009cfa84 005a28a9 00e33fd0 009cfa90 ·····(Z··?······
009cfa6c: 004e9003 3f800000 00e33fd0 00e33fd0 ··N····?·?···?··
009cfa7c: 00e33e60 004f0200 009cfc60 005a27fb `>····O·`····'Z·
009cfa8c: ffffffff 009cfaa8 004f45c3 00000000 ·········EO·····
009cfa9c: 009cfc60 005a2739 00000001 009cfc6c `···9'Z·····l···
009cfaac: 0042c371 000000f8 0000e000 00000000 q·B·············
009cfabc: ffff0000 00000003 000019b8 00000000 ················
009cfacc: 00e2a320 bff7186d 00e2a320 00e2a320 ···m··· ··· ···
009cfadc: 00e2a320 00050000 844c0000 00000000 ·········L·····
009cfaec: 092745f4 00000c18 00000000 00e2a320 ·E'········· ···
009cfafc: 00e2a320 00e2a320 00e2a320 00e2a320 ··· ··· ··· ···
009cfb0c: 00e2a320 00e2a320 00e2a320 257f0000 ··· ··· ·····%
009cfb1c: 00000000 80000000 80000000 88000000 ················
009cfb2c: 3abf0000 0000c05c bff55d2f 009cfb55 ···:\···/]··U···
009cfb3c: 6d6f6f44 7475412e 616f6c6f 636e0064 Doom.Autoload·nc
009cfb4c: 17007265 81e6e3ec 009cfd70 bff726c4 er······p····&··
009cfb5c: bff55d1a 009c7000 00000000 81681520 ·]···p······ ·h·
009cfb6c: 00000001 800030b8 00000000 00000001 ·····0··········
009cfb7c: 008c0000 009cfbb8 65f2b1cc 00000000 ···········e····
009cfb8c: 00000000 bff713e2 00000002 0040f410 ··············@·
009cfb9c: 009cfbb0 00000002 0040f410 009cfbbc ··········@·····
009cfbac: 0040f4a3 009cfbc8 00000000 00000006 ··@·············
009cfbbc: 009cfc6c 004f412b 005b8c38 009cfbec l···+AO·8·[·····
009cfbcc: 000007ce 00000001 005b8c80 00000094 ··········[·····
009cfbdc: 00000004 0000000a 040a07ce 00000001 ················
009cfbec: 00000020 00000000 00000000 00000000 ···············
009cfbfc: 65f01768 00000000 0000000c 65f00000 h··e···········e
009cfc0c: 00000000 00000000 00000002 00000000 ················
009cfc1c: 65f2ea24 009cfc30 65f2e8df 65f2e218 $··e0······e···e
009cfc2c: bff7b9b6 81681e00 00000002 65f2b969 ······h·····i··e
009cfc3c: 00fb3318 00000000 00e2a320 00000000 ·3······ ·······
009cfc4c: 00e2a320 65f2b8ba 00000008 00000008 ······e········
009cfc5c: 009cfd70 009cfd70 005a0f4c ffffffff p···p···L·Z·····
009cfc6c: 009cfd7c 004f1651 00000000 00000000 |···Q·O·········
009cfc7c: 008c0000 00d0c29c bff7a391 00000000 ················
009cfc8c: 00400000 81680f8c 00000000 00000000 ··@···h·········
009cfc9c: 008c0000 00d0b038 00000000 00000000 ····8···········
009cfcac: 81681cc8 00001264 caddad30 009cfcd8 ··h·d···0·······
009cfcbc: bff7a0fe bff7e306 00d00000 00000000 ················
009cfccc: 0000000e 009cfd10 00000a58 00000010 ········X·······
009cfcdc: 00d05040 8167faf0 00000000 cadaf860 @P····g·····`···
009cfcec: 00000000 009cfd10 bff741fb bffc9490 ·········A······
009cfcfc: bff84ee3 bffc9490 8167faf0 00000001 ·N········g·····
009cfd0c: 00000007 009cfd60 bff8ddab 81681520 ····`······· ·h·
009cfd1c: 00000000 005a4000 00400000 00000001 ·····@Z···@·····
009cfd2c: 00400000 00400100 00000002 0000105a ··@···@·····Z···
009cfd3c: 004001f8 bff70000 0000017e 00000199 ··@·····~·······
009cfd4c: 00000001 0000ffff 00000000 00000000 ················
009cfd5c: 0000026e 0000017e 0000026e 00000276 n···~···n···v···
009cfd6c: 009cfc74 009cfd9c 005a2870 00000000 t·······p(Z·····
009cfd7c: 009cfdac 004f1ac9 00000000 00000000 ······O·········
009cfd8c: 008c0000 005793d0 009cfd84 009cf5fc ······W·········
009cfd9c: 009cfe28 00595928 005b8438 00000000 (···(YY·8·[·····
009cfdac: 009cfe38 005960b5 00400000 00000000 8····`Y···@·····
009cfdbc: 81673b79 0000000a 00000000 81681520 y;g········· ·h·
009cfdcc: 008c0000 00000000 81673b79 bffc9490 ········y;g·····
009cfddc: 00000044 00000000 00000000 00000000 D···············
009cfdec: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfdfc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe0c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe1c: 00000000 009cfdc4 81681520 009cff68 ········ ·h·h···
009cfe2c: 00595928 005e6970 00000000 009cff78 (YY·pi^·····x···
009cfe3c: bff8b537 00000000 81681520 008c0000 7······· ·h·····
009cfe4c: 6c756b53 6761746c 45584500 00000000 Skulltag·EXE····
009cfe5c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe6c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe7c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe8c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe9c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfeac: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfebc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfecc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfedc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfeec: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfefc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff0c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff1c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff2c: 00000000 00000000 00000000 009cff6c ············l···
009cff3c: 8160b050 8167e108 caddad30 009cff6c P·`···g·0···l···
009cff4c: 00595fd5 bff7b317 00000000 81681540 ·_Y·········@·h·
009cff5c: 21260000 009cfe40 008c0000 ffffffff ··&!@···········
009cff6c: bffbfe14 bff79138 00000000 009cfff4 ····8···········
009cff7c: bff8b3e9 8167faf0 81681520 00000008 ······g· ·h·····
009cff8c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff9c: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffac: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffbc: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffcc: 00000000 0002ffff 0000f29c 009ce000 ················
009cffdc: 009d0000 00000000 ffffffff 816748b4 ·············Hg·
009cffec: 00000000 34672126 83dc5fec bff89dac ····&!g4·_······
009cfffc: 00000000 ····

Share this post


Link to post
Scythe_Doomer said:

Would have it to be becuz of da wad eye uzed?


Never mind. Um, i caught this.

Scythe_Doomer hands Carnevil a bug.

Code: ILLEGAL_INSTRUCTION
Flags: 00000000
Address: 00612540

Windows 9x 4.10 Build 67766222

GS=0000 FS=0d3f ES=0167 DS=0167
EAX=02ae2c0c EBX=008c0000 ECX=02ae4e70 EDX=02ae4e70
ESI=000000f8 EDI=00000000
EBP=009cf9d8 EIP=00612540 ESP=009cf9b0 CS=015f SS=0167
EFlags=00010246
CF- PF+ AF- ZF+ SF- TF- IF+ DF- OF- NT- RF+ VM- AC- VI- VP-

FPU State:
ControlWord=027f StatusWord=4030 TagWord=ffff
ErrorOffset=004ad2ea
ErrorSelector=001d015f
DataOffset=005a6708
DataSelector=ffff0167
Cr0NpxState=0000000a

MM0=0000000000000000
MM1=001414f9001400f4
MM2=000000000000e01f
MM3=c37160b800000000
MM4=000000000000000a
MM5=000000f800000000
MM6=009cf9d802ae2c0c
MM7=00000167009cf9b0

Running threads:
fff676f9 at 00612540*
fff65e4d
fff651d9
fff64f2d
fff6a1e9

Loaded modules:
7f8d0000 - 7f8fffff RASAPI32.DLL
02490000 - 02499fff SECUR32.DLL
7fc60000 - 7fca4fff MSVCRT20.DLL
7f990000 - 7f997fff SVRAPI.DLL
7fb40000 - 7fb52fff MSNET32.DLL
7fb80000 - 7fb89fff MSPWL32.DLL
7f9d0000 - 7f9d4fff NETAPI32.DLL
7f890000 - 7f897fff NETBIOS.DLL
718e0000 - 718e7fff SHFOLDER.DLL
7a570000 - 7a57dfff RNR20.DLL
7c110000 - 7c11afff MSAFD.DLL
02260000 - 02272fff MOUSEDLL.DLL
baaa0000 - baafafff DDRAW.DLL
7a0e0000 - 7a146fff SETUPAPI.DLL
7f860000 - 7f86afff CFGMGR32.DLL
7fe70000 - 7fe78fff WINSPOOL.DRV
bfe80000 - bfe85fff LZ32.DLL
7db50000 - 7db57fff HID.DLL
70000000 - 7003afff DINPUT8.DLL
5ef80000 - 5ef83fff KSUSER.DLL
bfee0000 - bfee4fff NTDLL.DLL
7fc20000 - 7fc2dfff MPR.DLL
beaf0000 - beb64fff DSOUND.DLL
bfe90000 - bfe95fff VERSION.DLL
00400000 - 00797fff *SKULLTAG.EXE
10000000 - 10090fff FMOD.DLL
7c210000 - 7c228fff MSACM32.DLL
bfe10000 - bfe1ffff WINMM.DLL
78810000 - 78819fff WSOCK32.DLL
7b120000 - 7b134fff MSWSOCK.DLL
78860000 - 78871fff WS2_32.DLL
70200000 - 70276fff WININET.DLL
7f9a0000 - 7f9bdfff TAPI32.DLL
70100000 - 70151fff RPCRT4.DLL
78850000 - 78855fff WS2HELP.DLL
78000000 - 78045fff MSVCRT.DLL
65f00000 - 65fc0fff OLE32.DLL
7fe40000 - 7fe6cfff COMDLG32.DLL
7fce0000 - 7fe35fff SHELL32.DLL
bfb70000 - bfbfdfff COMCTL32.DLL
70bd0000 - 70c1bfff SHLWAPI.DLL
bff50000 - bff60fff USER32.DLL
bff20000 - bff45fff GDI32.DLL
bfea0000 - bfeaffff ADVAPI32.DLL
bff70000 - bffe2fff KERNEL32.DLL

Bytes near EIP:
00612530: 2f 00 00 00 05 00 00 43 00 00 00 00 00 00 00 00
00612540: f0 3a 5c 00 38 93 5f 00 84 01 00 00 00 00 00 00
00612550: c3 33 51 00 60 25 61 00 05 03 00 00 62 01 00 00

Skulltag version 0.95g

Command line:
SKULLTAG.EXE -connect 68.71.68.45:10666 -iwad C:\DOOM2\DOOM2.WAD
IWAD: DOOM2.WAD

Current map: map01

viewx = 50926107
viewy = 45640536
viewz = 8383926
viewangle = 3187671040

Possible call trace:
00612540 BOOM
004613f6 call [eax+0xc]
00460286 call 004612d3
00445a54 call 004601c2
004c669d call 0056d92d
00430354 call 0044553f
004194dc call 00462b24
0042b27d call 004301a2
0042cfff call 0042b20e
0040f410 call 00592740
0040f410 call 00592740
0040f4a3 call 0040f403
004f412b call 0040f486
004f1651 call 0042bec2
005a4000
004f1ac9 call 004f1189
005793d0 call 00591f4a
005960b5 call 004f1a50
00595fd5

Stack Contents:
009cf9b0: 004613f6 00000004 00000000 00730006 ··F···········s·
009cf9c0: 0000ffff 0000ffff 005f9338 00657d88 ········8·_··}e·
009cf9d0: 0000ffff 00730b18 009cf9e4 00460286 ······s·······F·
009cf9e0: 00730006 009cfa28 00445a54 00000000 ··s·(···TZD·····
009cf9f0: 000000ca 00000000 00dbb8d4 000000ca ················
009cfa00: 0000000b 00000514 004c669d 00000000 ·········fL·····
009cfa10: 0000000c 00000000 00657d8e 009cfa28 ·········}e·(···
009cfa20: 0000001e 00000000 009cfa74 00430354 ········t···T·C·
009cfa30: 02aeb0f8 00000000 00000000 00002000 ············· ··
009cfa40: 00000000 0000000f 0063f738 009cfa68 ········8·c·h···
009cfa50: 004194dc 000002db 00000000 00000514 ··A·············
009cfa60: 00000001 02aeb000 00000001 00000001 ················
009cfa70: 00000001 009cfaa8 0042b27d 00000000 ········}·B·····
009cfa80: 000000f8 008c0000 00000002 00000002 ················
009cfa90: 005ab844 000002da 009cfa7c 009cfc60 D·Z·····|···`···
009cfaa0: 005a0f12 00000000 009cfc6c 0042cfff ··Z·····l·····B·
009cfab0: 000000f8 00f009f0 00000000 ffff0000 ················
009cfac0: 00000003 000019b8 005aba58 00e2a0a0 ········X·Z·····
009cfad0: bff7186d 00e2a0a0 00e2a0a0 00e2a0a0 m···············
009cfae0: 00f009f0 00f009f0 00000000 09274aa0 ·············J'·
009cfaf0: 00000c58 00000000 00e2a0a0 00e2a0a0 X···············
009cfb00: 00e2a0a0 00e2a0a0 00e2a0a0 00e2a0a0 ················
009cfb10: 00e2a0a0 00e2a0a0 24af0000 00000000 ···········$····
009cfb20: 80000000 005aba04 88000000 1b070000 ······Z·········
009cfb30: 0000c05c bff55d2f 009cfb55 6d6f6f44 \···/]··U···Doom
009cfb40: 7475412e 616f6c6f 636e0064 17007265 .Autoload·ncer··
009cfb50: 81e6e3ec 009cfd70 bff726c4 bff55d1a ····p····&···]··
009cfb60: 009c7000 00000000 8169474c 00000001 ·p······LGi·····
009cfb70: 80003000 00000000 00000001 008c0000 ·0··············
009cfb80: 009cfbb8 65f2b1cc 00000000 00000000 ·······e········
009cfb90: bff713e2 00000002 0040f410 009cfbb0 ··········@·····
009cfba0: 00000002 0040f410 009cfbbc 0040f4a3 ······@·······@·
009cfbb0: 009cfbc8 00000000 00000006 009cfc6c ············l···
009cfbc0: 004f412b 005b8c38 009cfbec 000007ce +AO·8·[·········
009cfbd0: 00000001 005b8c80 00000094 00000004 ······[·········
009cfbe0: 0000000a 040a07ce 00000001 00000020 ············ ···
009cfbf0: 00000000 00000000 00000000 65f01768 ············h··e
009cfc00: 00000000 0000000c 65f00000 00000000 ···········e····
009cfc10: 00000000 00000002 00000000 65f2ea24 ············$··e
009cfc20: 009cfc30 65f2e8df 65f2e218 bff7b9b6 0······e···e····
009cfc30: 81695f10 00000002 65f2b969 00fb3318 ·_i·····i··e·3··
009cfc40: 00000000 00e2a0a0 00000000 00f009f0 ················
009cfc50: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfc60: 009cfd70 005a0f4c ffffffff 009cfd7c p···L·Z·····|···
009cfc70: 004f1651 00000000 00000000 008c0000 Q·O·············
009cfc80: 00d0c29c bff7a391 00000000 00400000 ··············@·
009cfc90: 81693ac0 00000000 00000000 008c0000 ·:i·············
009cfca0: 00d0b038 00000000 00000000 81695dd8 8············]i·
009cfcb0: 00001264 c15e79d0 009cfcd8 bff7a0fe d····y^·········
009cfcc0: bff7e306 00d00000 00000000 0000000e ················
009cfcd0: 009cfd10 00000a58 00000010 00d05040 ····X·······@P··
009cfce0: 8169491c 00000000 c1631ab0 00000000 ·Ii·······c·····
009cfcf0: 009cfd10 bff741fb bffc9490 bff84ee3 ·····A·······N··
009cfd00: bffc9490 8169491c 00000001 00000007 ·····Ii·········
009cfd10: 009cfd60 bff8ddab 8169474c 00000000 `·······LGi·····
009cfd20: 005a4000 00400000 00000001 00400000 ·@Z···@·······@·
009cfd30: 00400100 00000002 0000105a 004001f8 ··@·····Z·····@·
009cfd40: bff70000 0000017e 00000199 00000001 ····~···········
009cfd50: 0000ffff 00000000 00000000 0000026e ············n···
009cfd60: 0000017e 0000026e 00000276 009cfc74 ~···n···v···t···
009cfd70: 009cfd9c 005a2870 00000000 009cfdac ····p(Z·········
009cfd80: 004f1ac9 00000000 00000000 008c0000 ··O·············
009cfd90: 005793d0 009cfd84 009cf7e0 009cfe28 ··W·········(···
009cfda0: 00595928 005b8438 00000000 009cfe38 (YY·8·[·····8···
009cfdb0: 005960b5 00400000 00000000 81694821 ·`Y···@·····!Hi·
009cfdc0: 0000000a 00000000 8169474c 008c0000 ········LGi·····
009cfdd0: 00000000 81694821 bffc9490 00000044 ····!Hi·····D···
009cfde0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfdf0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe00: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe10: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe20: 009cfdc4 8169474c 009cff68 00595928 ····LGi·h···(YY·
009cfe30: 005e6970 00000000 009cff78 bff8b537 pi^·····x···7···
009cfe40: 00000000 8169474c 008c0000 6c756b53 ····LGi·····Skul
009cfe50: 6761746c 45584500 00000000 00000000 ltag·EXE········
009cfe60: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe70: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe80: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfe90: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfea0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfeb0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfec0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfed0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfee0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cfef0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff00: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff10: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff20: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cff30: 00000000 00000000 009cff6c 8160b050 ········l···P·`·
009cff40: 8168a19c c15e79d0 009cff6c 00595fd5 ··h··y^·l····_Y·
009cff50: bff7b317 00000000 8169476c 0d2e0000 ········lGi···.·
009cff60: 009cfe40 008c0000 ffffffff bffbfe14 @···············
009cff70: bff79138 00000000 009cfff4 bff8b3e9 8···············
009cff80: 8169491c 8169474c 00000008 00000000 ·Ii·LGi·········
009cff90: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffa0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffb0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ················
009cffd0: 0002ffff 0000f29c 009ce000 009d0000 ················
009cffe0: 00000000 ffffffff 81694b48 00000000 ········HKi·····
009cfff0: 291f0d2e 87cf1fec bff89dac 00000000 .··)············

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
×