Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
milasudril

Custom grid setup/Background bug

Recommended Posts

... when clicking Select Flat:

Information om att aktivera JIT-felsökning i stället för den
här dialogrutan finns i slutet av det här meddelandet.

************** Undantagstext **************
System.NullReferenceException: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt.
vid CodeImp.DoomBuilder.IO.Lump.MakeLongName(String name)
vid CodeImp.DoomBuilder.Windows.FlatBrowserForm..ctor(String selecttexture)
vid CodeImp.DoomBuilder.Windows.GridSetupForm.selectflat_Click(Object sender, EventArgs e)
vid System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
vid System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
vid System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
vid System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
vid System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
vid System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Inlästa sammansättningar **************
mscorlib
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Builder
Sammansättningsversion: 2.0.0.1072
Win32-version: 2.0.0.1072
CodeBase: file:///C:/Program/Doom%20Builder%202/Builder.exe
----------------------------------------
System
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
SlimDX
Sammansättningsversion: 2.0.7.41
Win32-version:
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/SlimDX/2.0.7.41__b1b0c32fd1ffe4f9/SlimDX.dll
----------------------------------------
msvcm80
Sammansättningsversion: 8.0.50727.1433
Win32-version: 8.00.50727.1433
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.1433_x-ww_5cf844d2/msvcm80.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
BuilderModes
Sammansättningsversion: 2.0.0.1072
Win32-version: 2.0.0.1072
CodeBase: file:///C:/Program/Doom%20Builder%202/Plugins/BuilderModes.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
TrackBar
Sammansättningsversion: 1.0.2486.37933
Win32-version: 1.0.2486.37933
CodeBase: file:///C:/Program/Doom%20Builder%202/TrackBar.DLL
----------------------------------------
System.Xml
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------

************** JIT-felsökning **************
För att aktivera JIT-felsökning (just-in-time ) måste .config-filen för
det här tillämpningsprogrammet eller datorn (machine.config) ha
jitDebugging-värdet angivet i avsnittet system.windows.forms.
Tillämpningsprogrammet måste också vara kompilerat
med felsökning aktiverat.

Till exempel:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

När JIT-felsökning är aktiverad kommer alla undantag som inte
hanteras att skickas till JIT-felsökaren som är registrerad på
datorn snarare än att hanteras av den här dialogrutan.


When clicking Select Texture:

Information om att aktivera JIT-felsökning i stället för den
här dialogrutan finns i slutet av det här meddelandet.

************** Undantagstext **************
System.NullReferenceException: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt.
vid CodeImp.DoomBuilder.IO.Lump.MakeLongName(String name)
vid CodeImp.DoomBuilder.Windows.TextureBrowserForm..ctor(String selecttexture)
vid CodeImp.DoomBuilder.Windows.GridSetupForm.selecttexture_Click(Object sender, EventArgs e)
vid System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
vid System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
vid System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
vid System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
vid System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
vid System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Inlästa sammansättningar **************
mscorlib
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Builder
Sammansättningsversion: 2.0.0.1072
Win32-version: 2.0.0.1072
CodeBase: file:///C:/Program/Doom%20Builder%202/Builder.exe
----------------------------------------
System
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
SlimDX
Sammansättningsversion: 2.0.7.41
Win32-version:
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/SlimDX/2.0.7.41__b1b0c32fd1ffe4f9/SlimDX.dll
----------------------------------------
msvcm80
Sammansättningsversion: 8.0.50727.1433
Win32-version: 8.00.50727.1433
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.1433_x-ww_5cf844d2/msvcm80.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
BuilderModes
Sammansättningsversion: 2.0.0.1072
Win32-version: 2.0.0.1072
CodeBase: file:///C:/Program/Doom%20Builder%202/Plugins/BuilderModes.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
TrackBar
Sammansättningsversion: 1.0.2486.37933
Win32-version: 1.0.2486.37933
CodeBase: file:///C:/Program/Doom%20Builder%202/TrackBar.DLL
----------------------------------------
System.Xml
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------

************** JIT-felsökning **************
För att aktivera JIT-felsökning (just-in-time ) måste .config-filen för
det här tillämpningsprogrammet eller datorn (machine.config) ha
jitDebugging-värdet angivet i avsnittet system.windows.forms.
Tillämpningsprogrammet måste också vara kompilerat
med felsökning aktiverat.

Till exempel:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

När JIT-felsökning är aktiverad kommer alla undantag som inte
hanteras att skickas till JIT-felsökaren som är registrerad på
datorn snarare än att hanteras av den här dialogrutan.

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
×