Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Linguica

Administrators
 • Content count

  10813
 • Joined

 • Last visited

About Linguica

 • Rank
  Badministrator

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Single Status Update

See all updates by Linguica

 1. nooblet, before you start asking for volunteers for your new mega-cool-and-whatnot community megawad project, make sure you have something to show first (previous WADs, experience with project management, etc). Keep in mind we've already seen thousands of awesome community megawad project ideas that fell apart at the seams.

  1. Show previous comments  19 more
  2. RestlessRodent

   RestlessRodent

   Linguicia, before you start asking for volunteers for your new mega-cool-and-whatnot source port, make sure you have prior programming experience, good project management skills, and existing source code with notable changes. Keep in mind that we already have a handful of awesome source ports to play with right now. Best of luck!

  3. obake

   obake

   nooblet , նախքան դուք սկսեք խնդրելով կամավորների Ձեր նոր մեգա - cool- եւ - whatnot համայնքային megawad նախագծի , համոզվեք, որ դուք պետք է ինչ - որ բան է ցույց տալ, առաջին (նախորդ WADS , փորձի հետ ծրագրի կառավարման, եւ այլն) . Հիշեք , որ մենք արդեն տեսել հազարավոր հաղորդագրությունները Awesome համայնքը megawad նախագծային գաղափարներ, որոնք ընկած բացի կար .

  4. Clonehunter

   Clonehunter

   Linguica, before you start showing off your new mega-cool-and-whatnot generated text tag, make sure there isn't already one that fulfills its purpose. Keep in mind we've already seen thousands of awesome tags that are quickly forgotten about and never used.

×